top of page

Talviseminaari 2017Positiivista kehitystä Saimaan alueella - talviseminaari keräsi Hotelli Lappeeseen 70 sisävesiliikenteen asiantuntijaa ja toimijaa. Keskustelu oli vilkasta ja todettiin ilmassa olevan paljon positiivisia merkkejä Saimaan alueen kehittämisen osalta.


Seminaarissa kuulimme ajatuksia tulevaisuuden aluksista Saimalla. Aluskanta on vanha ja uusia monikäyttöisempiä aluksia ja uutta teknologiaa kaivataan. Investointipäätöksen tueksi kaivataan luonnollisesti tukea infrastruktuurin kehityksen osalta sekä rahdinantajien puolelta sitoumuksia. Potentiaalia Saimaan alueella on nostaa rahtimääriä ja kuljetuskapasitettia. Teollisuus suhtautuu myönteisesti vesitiekuljetuksiin ja esim. metsäteollisuuden investoinnit alueelle ovat mittavia.


Saimaan kanavan kehitystyö on jo aloitettu Liikennevirasto on tänä vuonna investoimassa alaporttien sulkujen sekä teknologian uusimiseen. Lisäksi on toteutettu selvitys rahtipalvelujen tarpeesta alueella, josta saadut tulokset ovat sisävesiliikenteen hyödyntämistä kannustavia. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa sulkujen pidentämisestä yleissunnitelma, 2018 rakennussuunnitelma ja toteutus 2019 toteutus, mikäli asialle saadaan tarvitta tuki ja rahoitus.


EU:n asettamat päästövaatimustavoitteet Suomelle ovat kovat. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi päästöjä vähentää 39%. Tämä puoltaa sisävesiliikenteen potentiaalin käyttöasteen nostamista. Myös sisävesikuljetusten turvallisuus on noussut esiin.


Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kesken on laadittiin Itä-Suomen liikennestrategia. Keskeisenä lähtökohtana strategiauudistuksessa olivat asiakastarpeet, raaka-ainekuljetukset, arkielämän liikkuminen sekä alueiden kilpailukyvyn säilyttäminen ja tukeminen verrattuna muihin alueisiin.


Liikenteen kehityshankkeita on työn alla; liikennekaari 2 ja 3, joissa otetaan kantaa myös vesiliikenteeseen. Tässä on nyt erinomainen mahdollisuus saada viestiä päätöksetekijöille siitä, miten parantaan ja nostaa sisävesiliikenteen käyttöastetta. Eduskunnan liikennevaliokunnassa ollaan kiinnostuneita sisävesiliikenteen tarjoamista mahdollisuuksista ja kehittämisestä.


Seminaarissa kuultiin myös EMMA -hankkeessa kerättyjä esimerkkejä parhaista käytännöistä, ruotsalaisen M4Trafficin kehittämästä Cost Benefit Analyze -työkalusta, jolla pystytään määrittämään mm. kustannukset sekä ympäristökuormitukset eri liikennemuotojen välillä.


Seminaarin päätteeksi osallistujat verkostoituivat herkullisen illallisen äärellä.

Seminaarin aineistot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Lisätietoa Heli Koukkula-Teixeiralta

Comments


bottom of page