top of page

Suomen Vesitiet ry:n STRATEGIA

VESITIE EI KULU

MISSIO

Toimintamme tavoitteena on edistää ja kehittää Suomen vesiliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä osana koko maan liikenneverkkoa.

​​

VISIO

Suomen Vesitiet ry on Suomen arvostetuin rahti- ja matkustajaliikenteen edunvalvoja, edistäjä ja asiantuntija.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

 

Edistämme vesiliikenteen kilpailuetuja, ympäristötietoisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaikutamme Suomen vesiväyläverkoston kunnon ja läpäisykyvyn sekä aluskaluston käytettävyyden parantamiseen.

Tuotamme ja välitämme laadukasta tietoa jäsenillemme sekä sidosryhmillemme.

Ylläpidämme vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti asiantuntijakumppanina.

Teemme yhteistyötä muiden edunvalvontaorganisaatioiden kanssa edistääksemme yhdessä vesiliikenteen toimintaedellytyksiä.

Tuomme ja viemme vesiliikenteen parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja, mm. osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

5453carelia_sillalta1w.jpg
uittokuva.jpg
soskua28122000.jpg
P9170014.jpg
bottom of page