Suomen Vesitiet ry:n STRATEGIA

VESITIE EI KULU

MISSIO

Toimintamme tavoitteena on edistää ja kehittää Suomen vesiliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä osana koko maan liikenneverkkoa.

​​

VISIO

Suomen Vesitiet ry on Suomen arvostetuin rahti- ja matkustajaliikenteen edunvalvoja, edistäjä ja asiantuntija.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

 

Edistämme vesiliikenteen kilpailuetuja, ympäristötietoisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaikutamme Suomen vesiväyläverkoston kunnon ja läpäisykyvyn sekä aluskaluston käytettävyyden parantamiseen.

Tuotamme ja välitämme laadukasta tietoa jäsenillemme sekä sidosryhmillemme.

Ylläpidämme vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti asiantuntijakumppanina.

Teemme yhteistyötä muiden edunvalvontaorganisaatioiden kanssa edistääksemme yhdessä vesiliikenteen toimintaedellytyksiä.

Tuomme ja viemme vesiliikenteen parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja, mm. osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Toimisto / Office

Osoite/Address:
Urho Kekkosen katu 2, 7 krs.

FIN-00100 HELSINKI, Finland

> ASIAKASREKISTERISELOSTE

Puhelin /Telephone

+358 50 590 3182

 

Sähköposti /E-mail

heli.koukkula(a)vesitiet.org

© 2014 SVY r.y.  - All rights reserved

Wix.com

LinkedIn_LOGO.png

Suomen Vesitiet - LINKEDIN 

> Association of Finnish Waterways

Suomen Vesitiet - TWITTER

> #FwaSvy @FwaSvy

Instagram_logo_2016.svg.png

Suomen Vesitiet - INSTAGRAM

> Finnish Waterways, SVY_FWA