top of page

SVY:n ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste. Päivitetty 4.4..2018.

 

Rekisterin nimi
Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Suomen Vesitieyhdistys r.y.
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heli Koukkula-Teixeira, heli.koukkula(a)vesitiet.org

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisteri sisältää henkilötietoja Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n nykyisistä henkilö- ja yritysjäsenistä sekä sidosryhmäjäsenistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
– Henkilön nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoite-ja laskutustiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen
Jäsenillä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja yhdistyksen asiakasrekisterissä.

 

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Jäsenillä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Heli Koukkula-Teixeiraan, heli.koukkula(a)vesitiet.org, puhelin +358 50 5903182

bottom of page