top of page

VATTENVÄGAR I FINLAND rf. (VVF)

Vattenvägar i Finland rf. grundades 1981. Föreningens mål är att främja och utveckla sjötrafiken och dess verksamhetsförutsättningar samt att utnyttja sjötrafiken på ett ändamålsenligt sätt både vid kusten och på insjöarna.

FÖRENINGENS BUDSKAP - VATTENVÄGAR SLITS INTE!

FÖRENINGENS UPPDRAG


Målet för föreningens verksamhet är att främja och utveckla sjötrafiken och dess verksamhetsförutsättningar både vid kusten och på insjöarna.

FÖRENINGENS VISION

 

Vattenvägar i Finland rf. är​ en känd och ansedd främjare av sjötrafiken samt intressebevakare och sakkunnig inom densamma​.

FÖRENINGENS STRATEGISKA MÅL

 

  • Vi främjar allsidiga verksamhetsförutsättningar för sjötrafiken i Finland

  • Vi behärskar den nätverksliknande verksamheten väl och har ett vidsträckt samarbete med de andra intressebevakningsorganisationerna

  • Vi förmedlar högklassig information till våra medlemmarna• Vi främjar förbättringen av skicket och framkomligheten på de finska vattenvägarna så, att sjötrafiken hålls konkurrenskraftig

  • Vi främjar att beståndet av vattenfarkoster utvecklas och att nya innovationer tas i bruk

  • Vi säkerställer att beslutsfattarna är väl medvetna om vilka åtgärder som behövs för att främja sjötrafiken i Finland

  • Vi utvecklar vår verksamhet så att den motsvarar samhällets och våra kunders behov

  • Vi hanterar riskerna som hotar våra strategiska mål samt de framtida utmaningarna• Personerna som deltar i vår verksamhet är motiverade och verkar aktivt för att utveckla sjötrafikens funktion och verksamhetsförutsättningar

  • Vi utvecklar internationellt samarbete och umgänge

Unknown-2.jpeg
bottom of page