top of page

KUTSU jäsenille
Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 25
.1.2024 

Tervetuloa Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina  25. tammikuuta 2024 klo 13.00-n.15.00. Kokous pidetään hybridikokouksena, mutta toivotaan, että kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti paikanpäällä ja välttämättömistä syistä etänä.

 

Kokouspaikkana Suomen Vesitiet ry:n toimisto, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki 

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 18.1.2024 mennessä merja.salmi-lindgren(a)vesitiet.org . Osallistumislinkki lähetään kokoukseen etänä osallistuville paria päivää ennen kokousta.

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2023 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 lähetetään jäsenille sähköpostitse ennen kokousta, viimeistään 11.1.2024. Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2023 ja budjettiluonnos 2024 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Virallisen kokouksen jälkeen kuulemme apulaisprofessori Tomi Solakiven, Turun Yliopistosta esityksen Logistiikkaselvitys 2023. Sen erityisteemana oli yritysten toimitusketjujen resilienssi, ja se toteutettiin yhteistyössä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

        

Lisätietoa Merjalta merja.salmi-lindgren(a)vesitiet.org 

Matti Pajula                                        Merja Salmi-Lindgren

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2024

  • valitaan hallituksen puheenjohtaja

  • valitaan hallituksen jäsenet 

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 2024

  • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2024
    

 9. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä
   

 10. Katsaus yhdistyksen tulevaisuuden toimintaan
   

 11. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2024
   

 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset
   

 13. Kokouksen päätös

Kuva 26.1.23.jpg
IMG_1877.JPG
bottom of page