top of page

TOIMINTA & TAPAHTUMAT

Suomen Vesitiet ry:n keskeisenä tavoitteena on Suomen sisävesi- ja rannikkoliikenteen sekä niiden toimintaedellytysten edistäminen, kehittäminen ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

Yhdistys osallistuu keskusteluihin poliittisten ja alueellisten päätöksentekijöiden kanssa, ja pyrkii vaikuttamaan ja jakamaan tietoa.

 

Yhtenä toimintamuotona on asiantuntijaforumit, jotka kutsutaan koolle tarvittaessa. Asiantuntijafoorumeissa hyödynnteään jäsenten toimialaosaamista ja asiantuntemusta.

 

Yhdistys järjestää vuosittain jäsenille ja sidosryhmille tarkoitettuja seminaari- ja verkostoitumistapahtumia sekä pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Lisäksi yhdistys järjestää tutustumis- ja opintomatkoja kotimaisiin sekä ulkomaisiin kohteisiin. Vierailukohteiden valinnassa otetaan huomioon jäsenten toiveet ja ajankohtaisuus.

Audiovisual Conference

> Toimintasuunnitelma 2024

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 25.1.2024 (hybridi)

> Suomen Vesitiet ry:n Strategia

> Suomen Vesitiet ry:n Säännöt

 

SEMINAARIT ja WEBINAARIT

 

Yhdistys järjestää vuosittain jäsenilleen ja muille sidosryhmille tarkoitettuja seminaari- ja verkostoitumistapahtumia.

 

Perinteisin seminaaritapahtuma on Saimaan kanavan liikennekauden päättäjäisten yhteydessä Lappeenrannassa järjestettävä Vesitiepäivä.

IMG_3468.jpeg
ASIANTUNTIJAFOORUMIT

 

Asiantuntijafoorumit kutsutaan koolle mm. valmistelemaan lausuntoja ja keskustelemaan ajankohtaisista rahti- ja matkustajaliikenteen kehittämiseen liittyvistä aiheista.

 

Asiantuntijafoorumeiden tilaisuuksiin kutsutaan yhdistyksen jäseniä ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Asiantuntijafoorumin työn tuloksena voi syntyä selvitys, kannanotto, tiedote tai seminaari.

Signing Contract
TUTUSTUMIS- ja OPINTOMATKAT

 

Yhdistys järjestää vuosittain tutustumis- ja opintomatkan johonkin ajankohtaiseen ja jäsenten toivomaan kohteeseen kotimaassa tai ulkomailla. Matkat ovat yleensä noin 1-3 päivän mittaisia ja sisältävät useita vierailukohteita.

IMG_2862.jpeg
bottom of page