top of page

SVY:n vuosikokous pidettiin ONLINE


Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti online.


Kokous pidettiin tänään torstaina 28.1.2021 klo 14.00-15.30

Kokouksessa oli läsnä reilut 30 jäsentä.


Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat.


Kokouksen puheenjohtaja toimi Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja ja sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Koukkula-Teixeira.

Kokouksessa tarkastettiin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 sekä kuultiin toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


Hallituksen kokoonpano 2021


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pajula ja jäseniksi Timo Hatva, Stora Enso Oyj Logistics, Oscar von Hertzen, Finnshipping Ltd Oy, Hannu Kaipainen, Oy Saimaa Terminals Ab, Jukka T. Kallio, Helsingin Satama, Mikki Koskinen, ESL Shipping Oy, Pekka Koskinen, Brave Logistics Oy, Hannu Lappalainen, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd, Pekka Mononen, Joensuun Laivaus Oy, Heikki Mäkilä, Heinolan kaupunki, Anna Näsi, Yara Suomi Oy, Jukka Salminen, Aker Arctic Technology Oy, Peter Seppälä, Kuopion Energia Oy, Jussi Thureson, Schwenk Suomi Oy, Riinu Walls, Meriaura Oy ja

Antti Vehviläinen, naviSaimaa -hanke, Etelä-Karjalan maakuntaliitto.


Asiantuntijajäseniksi kutsuttiin Seppo Kykkänen, Liikenne- ja viestintäministeriö, Juha-Matti Korsi, Traficom ja Hannu Ylärinne, Arctia Oy. Väylävirastosta odotetaan, että Markus Karjalaiselle nimetään seuraaja hänen jäädessä eläkkeelle.

Kokouksessa määrättiin myös jäsenmaksujen suuruudet, joihin ei tullut korotuksia. Jäsenmaksujen eräpäiväksi määrättiin 28.2.2021.


Toiminnanjohtaja kävi läpi vuoden 2020 lopussa toteutetun jäsenkyselyn tulokset ja Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2021. Toimintasuunnitelman pohjalta hallitus tulee ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa tekemään linjaukset ja toimenpidesuunnitelman vuodelle 2021.


Kokouksen päätyttyä Pekka Koskinen piti lyhyen esityksen Suomen vanhimman infrahankkeen eli Saimaan kanavan historiasta.


Comments


bottom of page