top of page

Saimaan sulkujen pidennys - Nyt on Momentum!


naviSaimaa, Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen ympärillä Lappeenrannassa 11.12.2019 kokoontui runsas joukko Saimaan puolesta puhujia. ”Saimaan rahtiliikenteen tulevaisuus” herätti paljon keskustelua sekä rahdinantajat että varustamot ja myös alueen muut toimijat odottavat nyt päätöstä valtiovallalta Saimaan kanavan sulkujen pidennyksestä. Nyt on Momentum!


Green Deal

Saimaan aikaan, kun me kokoonnuimme Lappeenrannassa pohtimaan Saimaan kohtaloa, Euroopan komissio julkaisi ja esitteli Green Deal -asiakirjan, jossa linjataan teot ja askelmerkit saavuttaaksemme sen, että Euroopasta tulisi maailman ensimmäinen ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä. Vesiteillä tulee tässä olemaan keskeinen merkitys.


Suomen hallitusohjelmassa on ensimäistä kertaa mainittu vesiteiden kehittäminen ja konkreettisena kohteena on mainittu Saimaa ja Saimaan kanava. 12-vuotista liikennejärjestelmää valmistellaan ja siinä on vesitiet myös huomioitu. Väylävirasto on saanut Saimaan kanavan sulkujen pidennystä koskevat selvitykset ja laskelmat valmiiksi, ja hankekortti on nyt valmis. Hallituksella on vielä ns. korvamerkkaamatonta rahaa, ja nyt on Saimaan alueella suuret odotukset. Joko nyt olisi Saimaan aika uudistua!


Sisävesistrategialle tilausta

Naapurimaissamme Ruotsissa ja Venäjällä vesiteiden kehittämiseen panostetaan paljon. Kehitysohjelmia toteutetaan laadittujen sisävesistrategioiden ja toimenpideohjelmien mukaan. Suomessa vesiliikenteeseen panostaminen on ollut tähän mennessä melko vaatimatonta. Olisiko syytä, että meillä Suomessakin laadittaisiin sisävesiliikennettä koskeva strategia?


Tammikuussa 2020 hallituksen iltakoulussa aiheena on liikenteen päästöt. On tärkeää, että näissä keskusteluissa vesitiet huomioidaan yhtenä kuljetusmuotona muiden rinnalla. Saimaan alueen maakuntien, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo liikennejärjestelmäsuunnitelmissa vesiteillä on todella keskeinen merkitys.

Vesitiet ovat kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja myös turvallinen kuljetusmuoto.


Ympärivuotinen liikennöinti ja suuremmat lastit

Saimaan kanavan uudistamisesta puhuttaessa kyse on Saimaan kanavien sulkujen pidennyksestä 11 m, eli sulkuporttien uusimisesta ja siirtämisestä sekä veden pinnan nostamisesta 10 cm. Tästä Väylä on tehty laskelmat ja teknisen suunnitelman. Kyseessä on haastava projekti, joka toteutettaisiin kahden vuoden aikana. Hintalappukin on selvillä ja koko projektin hinta on 85MEUR.


Ympärivuotinen liikennöinti Saimaan kanavalla on toivottavaa sekä teollisuuden että varustamoiden puolelta. Lainsäädännöllisesti tälle ei ole esteitä. Sääolosuhteet ja kalusto eivät vielä tällä hetkellä mahdollista ympärivuotista liikennöintiä.

Sulkujen pidennyksen myötä Saimaalla olisi mahdollistaisi liikennöidä suuremmilla aluksilla, joilla helpompi liikkua myös hyisemmissä olosuhteissa. Suuremmat alukset mahdollistaisivat luonnollisesti myös suuremmat rahtimäärät.


Myös jäänmurtoa ollaan vahvistamassa Saimaalla ja Väylävirasto on mukana kehittämässä moottoroitua irtokeulaa, jonka koeajot suoritetaan tammi-helmikuussa 2020.


Päätöksiä odotetaan valtiovallalta kuin kuuta nousevaa

Saimaa on aina ollut tärkeä väylä alueen teollisuudelle, ja tulee sitä olemaan jatkossakin. Teollisuus tarvitsee vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja. Yritykset laativat parhaillaan logistiikkasuunnitelmia tulevaisuuden osalta ja tieto Saimaan tulevaisuudesta on todella tärkeä. Vesiteiden yhteiskunnallisella vaikutuksella on merkitystä. Suorat laivaukset ovat ehdottomasti kustannustehokkain, ympäristöystävällisin ja myös turvallisin kuljetusmuoto. Teollisuus ja varustamot toivovat, että heitä kuunneltaisiin, kun päätöksiä ollaan Saimaan osalta tekemässä.


Myös operaattorit ja varustamot odottavat päätöksiä Saimaan kohtalosta. Aluskalusto ikääntyy vuosi vuodelta ja viimeistään vuonna 2024, jolloin painovesilastiasetus astuu voimaa, ei nykyisellä kalustolla voida enää liikennöidä. Alusinvestointeja taas ei tehdä ennen kuin tieto sulkujen pidennyksestä on selvillä. Kukaan ei halua olla se varustamo, jolla on joko liian pitkät tai liian lyhyet alukset Saimaalla liikennöintiin.


Infran rakentaminen ja päivittäminen ovat edellytyksenä väylän toimivuudelle ja tästä vastuu kuuluu valtiovallalle. Saimaalla liikennöivien varustamoiden päämiehet ovat jo indikoineet selkeää kiinnostusta investoida uusiin aluksiin, ja myös pidempiä uudempia aluksia on, jotka sulkujen pidennysten myötä voisivat aloittaa liikennöinnin Saimaalla.


Saimaan kanava on vuokrattu vuoteen 2062, eli vielä 30 vuotta eteenpäin. Tästä pitäisi nyt ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti ja panostaa Saimaan kanavan uudistamiseen. Vuoden 2020 aikana päätös – ja mieluusti positiivinen päätös Saimaan kannalta – on saatava.


Lisätietoa

Yle.Areena 11.12.2019 > Saimaalle halutaan uusia aluksia

> naviSaimaa -hankkeesta

Hankejohtaja Antti Vehviläinen, antti.vehvilainen(a)ekarjala.fi ja

projektipäällikkö Kaisa Hirvonen kaisa.hirvonen(a)ekarjala.fi


Kirjoittanut: Heli Koukkula-Teixeira

Commentaires


bottom of page