top of page

Meriaura Groupilla vahva osaaminen vesi- ja maakuljetuksissa


Kipsin peltolevityksellä suojellaan saaristomerta ja pyritään vähentämään kiintoaineksen ja fosforin valumista Itämereen. Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.


Meriaura kuljettaa ja levittää kipsin Varsinais-Suomen valuma-alueen pelloille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman KIPSI-hankkeen kipsin hankinnan, kuljetuksen ja levityksen tarjouskilpailussa palveluntuottajaksi on valittu Meriaura Oy.

Kilpailutus suoritettiin keväällä 2020 julkisena hankintana.


Sopimuksessa ELY-keskus on asiakkaana 5 -vuotisella sopimuksella ja tavoitteena on tänä aikana käsitellä 50 000 – 85 000 peltohehtaaria, mikä tarkoittaa 200 000 – 340 000 tonnia kipsiä. Levitysten on tarkoitus alkaa loppukesästä/alkusyksystä 2020, eli heti puintien jälkeen. Meriaura kuljettaa kipsiä pääsääntöisesti vesiteitse Siilijärveltä Saimaan kanavaa pitkin mahdollisimman lähelle levitysalueita, ainakin Naantaliin, mutta mahdollisesti myös muihin Lounas-Suomalaisiin satamiin, joista se jaellaan maitse viljelijöiden pelloille.


”Tämä kokonaisuus sopii erittäin hyvin Meriaura Groupille, sillä meillä on vahva osaaminen projektin kaikissa osa-alueista; vesi- ja maakuljetuksista, ahtaustoiminnasta, ja tunnemme myös peltolevitykseen liittyvät työvaiheet ”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja, agronomi Beppe Rosin. ”Olimme motivoituneita voittamaan tarjouskilpailun ja annoimme siksi hyvin tiukan hinnan. Meri on meidän peltomme ja saaristomeren tila on hälyttävä, ja sen tilan parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Näemme tämän yhteiskuntavastuullisena projektina, sillä oma maksimaalinen voiton tavoittelu ei ole kyseessä”, Rosin jatkaa.

Itämeren rehevöitymisen estäminen

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sateet ja lumettomat talvet kasvattavat ravinnevalumia maalta, mikä pahentaa Itämeren vakavinta ympäristöongelmaa eli rehevöitymistä. Fosforin huuhtoutuminen on voimakkainta sellaisilta pelloilta, jotka ovat herkkiä eroosiolle, tai joissa on runsaat fosforivarannot. Tällaisia peltoja on esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueella. Lounais-Suomen pellot ovatkin yksi Itämeren suojelukomissio HELCOMin listaamista merkittävistä kuormituslähteistä.  Kipsin avulla pellon fosforihuuhtoumaa saadaan leikattua nopeasti, sillä kipsin vaikutus alkaa välittömästi sen liuettua maahan. Vaikutus perustuu maan ionivahvuuden kasvuun. Lisäksi menetelmä on kustannustehokas.


Hakuaika maanviljelijöille

Saaristomeren valuma-alueen viljelijät voivat hakea ELY-keskukselta ilmaista kipsikäsittelyä. Kipsi toimitetaan peltoon levitettynä, ilman viljelijälle aiheutuvia kuluja. Tämän vuoden haku on auki 21.6. 2020 saakka osoitteessa kipsinlevitys.fi


Uutinen julkaistu Meriaura Oy:n sivuilla 6.5.2020

> Meriaura Oy on Suomen Vesitiet ry:n jäsen


Comments


bottom of page