top of page

Kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa

Nordkalkilla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla Euroopassa. Yhtiön pääkonttori on Turunmaan saaristossa Paraisilla, josta yhtiö on kasvanut yli 120 vuodessa Pohjois-Euroopan johtavaksi kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja sovellusten toimittajaksi.

Nordkalkin omistamat kalkkikiviesiintymät edustavat geologisesti monipuolisia kalkkikivityyppejä ja -laatuja. Vuosittain louhitaan noin 13 miljoonaa tonnia kalkkikiveä, mikä on alle 5 % kokonaisvarannoista, joten tulevienkin sukupolvien kalkkikivivarannot on turvattu. Merkittävä osa Nordkalkin tuotteista ja etenkin raaka-ainesta kuljetetaan meritse, mutta kalkkia kulkee myös maanteillä ja raiteilla.

Ilmakuva Parainen: Nordkalkin tarina alkoi täältä, Turunmaan saaristosta Paraisilta, joka on kasvanut kaivoksen ansiosta ja sen ympärille.


Kaivokset ovat mukautuneet osaksi yhteisöä

Kalkkikiven louhinta on pitkäkestoista liiketoimintaa, ja monet Nordkalkin toimipaikoista ovat toimineet vuosikymmeniä. Yhteisöt ovat kasvaneet kaivosten ympärille, ja ne ovat menestyneet kaivoksien ansiosta. Kaivostoiminta työllistää sekä suoraan että välillisesti paikkakuntalaisia, joko työntekijöinä, urakoitsijoina tai palveluiden tuottajina.


Kalkkikivellä on korvaamaton rooli jokapäiväisessä elämässämme

Kalkkikivi on puhdas luonnontuote, joka koostuu lähes yksinomaan kalsiumkarbonaatista. Sitä voidaan murskata tai jauhaa tai se voidaan jalostaa poltetuksi kalkiksi tai kalsiumhydroksidiksi eli sammutetuksi kalkiksi.

Kalkkikivi on monipuolinen ja usein korvaamaton raaka-aine monissa eri sovelluksissa. Sillä on tärkeä rooli monien hyvinvointiamme ylläpitävien tuotteiden valmistuksessa. Jokainen meistä käyttää päivittäin tuotteita, joiden valmistuksessa kalkkikivi on jotenkin mukana.


Kalkkikivituotteita käytetään monilla teollisuuden aloilla kuten metalliteollisuudessa ja kaivoksissa sekä sellu- ja paperiteollisuudessa. Kalkkikivijauhe on maailman eniten käytetty rakennustuotteiden täyteaine. Kalkkikivijauheita käytetään monenlaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin maataloudessa, rakentamisessa ja vedenkäsittelyssä.


Nordkalk on vesistökalkituksen johtava asiantuntija maailmassa

Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään myös vesien puhdistukseen aina juomaveden käsittelystä jätevedenpuhdistukseen, luonnonvesien ja kaivosvesien käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn.


Juoma- ja jäteveden käsittelyssä kalkkituotteilla nostetaan veden pH:ta ja säädetään alkaliteettia. Jäteveden puhdistuksessa kalkilla voidaan myös saostaa fosforia ja metalleja sekä stabiloida syntyvää lietettä.


Vesistökalkituksessa kalkkia levitetään suoraan vesistöön nostamaan happaman veden pH-arvoa ja puskurikykyä sellaiselle tasolle, että vesistön normaali eliöyhteisö säilyy tai elpyy.


Maanviljelijöiden pelloilleen levittämä rakennekalkki hyödyntää ympäristöä vähintään yhtä paljon kuin viljelijää. Rakennekalkitulta pellolta valuu vähemmän fosforia ja kiintoaineksia vesistöihin. Tästä on seurauksena puhtaammat järvet ja vedet, eikä leväkukintojakaan ole entiseen tapaan.

Vesistökalkitus - Nordkalkin edeltäjä Partek sitoutui 100-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 1998 huolehtimaan Nokian Alinenjärvi-järviketjun vedenlaadusta sadan vuoden ajan. Kalkituksia on tehty säännöllisesti ja järvien happamuustilannetta seurataan vuosittain.


Kiertotalous on mahtava mahdollisuus

Kiertotalouden logiikan mukaan Nordkalk pyrkii 100 prosentin materiaalitehokkuuteen (2020: 92,3%) ja oman tuotantonsa sivuvirtojen maksimaaliseen hyödyntämiseen sekä uusien korkeaa lisäarvoa tuottavien ratkaisujen löytämiseen asiakkaiden kalsiumpohjaisille sivuvirroille. Kiertotalous kuuluu strategisiin painopistealueisiimme, ja kehitämme kalkkikivitarjontaamme ja uusia kiertotaloustuotteita keskittyen kestäviin ratkaisuihin.

Circular Economy - Kaivannaisteollisuudessa kiertotalous tarkoittaa yleensä sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja mineraalien talteenottoa aiemmin jätteeksi päätyneistä mineraalipitoisista materiaalivirroista.


Kirjoittanut Tiina Roine, Communications Specialist, Nordkalk Corporation

Kuvat: Nordkalk Corporation


Nordkalk Corporation on Suomen Vesitiet ry:n jäsen.


Lue lisää yrityksestä > Nordkalk Corporation

ความคิดเห็น


bottom of page