AINEISTOJA seminaareista ja opintomatkoilta 2014-2015

Aineistot on tallennettu pdf-tiedostoina

Meriliikenteen kehityssuunnat - Mitkä ovat Suomen kilpailukyvyn valttikortit? 
Vesitieverkostopäivä Liikennevirasto & SVY
22.10.2015 Turku

Kansainväliset säädökset - Mitä odotettavissa ja miten valmistautua?

> Tero Jokilehto, Suomen pysyvän eudtustajan sijainen IMO:ssa, Suomen Suurlähetystö, Lontoo (12,5 Mt)

> Mats Johansson, kuljetusjohtaja, Neste Oyj (3,1Mt)

Miten turvata Suomen kilpailukyky merenkulun kannalta

> Christian Ramberg, toimitusjohtaja, Turun Satama Oy (8881 kt)

> Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisyys ry (1,3 Mt)

 

SVY:n matka 2015
10.-12.9.2015
Euroopan meri- ja jokiliikenteen solmukohdat

> Inland navigation and the Port of Antwerp - A strong team! (2,8Mt)
Marjan Beelen, Advisor Strategy and Analysis, Consultant, Port of Antwerp

> Presentation of the Port of Ghent - Large enough to cope - Small enough to care (2,5Mt)Patrick De Hertoch, Analyst, Port of Ghent

> Presentation of the Verbrugge terminals (3,2Mt)Mario Van Rijt, Managing Director, Verbrugge

Sisävesiväylät mahdollistajan - Teollisuus & Matkailu 
-talviseminaari
22.1.2015 Lappeenranta

> Development and long term infrastructure investments on inland waterways in Sweden PART 1, PART 2, PART 3 & PART 4

Johan Lantz, Senior Advisor, Swedish Maritime Administration

 

> Development of Västerås – Köping ports. How local industries are involved in the development?  (12,5Mt)  Carola Alzén, Managing Director, Mälarhamnar AB

> Inland waterway transport of Russian Federation: bottlenecks, options and points for growth PART 1  & PART 2

Professor, Dr. Science (Econ.) Tatjana A. Pantina, Vice-Rector for Research, the Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg

> Progress of inland and «river-sea» going fleet replacement programmes  (14,4Mt) Associated Professor, Phd (Marine Eng. Econ.) Anatoly V. Burkov, Director of International Cooperation Office, the Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg

> Current trends in European inland ports and latest EU policy developments (3,5Mt)

Kathrin Obst, Director, European Federation of Inland Ports (EFIP)

 

> Sisävesiliikennestrategian esittely, Saimaan Kanavan Neuvottelukunta  (3,3Mt)

Pekka Koskinen, Partner, Brave Logistics Finland Oy, SVY:n hallituksen varapuheenjohtaja

 

> Sisävesien houkuttelevuus teollisuuden kuljetusreittinä nyt ja tulevaisuudessa (4,1Mt)

Anna Näsi, Shipping Manager, Yara Suomi Oy

Vesitieverkostopäivä 
Vesiväylät ja Valta - Ennen ja Nyt
21.10.2014 Helsinki
Liikennevirasto & SVY

> Suomen tavaravirrat ja merikuljetukset tulevaisuudessa

Pekka Koskinen, partner, Brave Logistics Finland Oy, varapuheenjohtaja, Suomen vesitieydhistys r.y., SVY:n asiantuntijafoorumi 

                           

> Tarvitaanko väylämaksuja

Tiina Tuurnala, ylijohtaja, liikenne ja tietotoimiala, Liikennevirasto

> Satamat osakeyhtiöinä – mikä muuttuu, mikä ei?
Annaleena Mäkilä, toimitusjohtaja, Suomen Satamaliitto

> Älyliikenne ja luotsaus, tulevaisuuden mahdollisuudet

Thomas Erlund, yksikön päällikkö, meriliikenteen ohjaus, Liikennevirasto, SVY:n asiantuntijafoorumi

> TEN-T verkoston kehittäminen ja vesiteiden rooli

Juhani Tervala, TEN-erityisasiantuntija, Liikennevirasto

                           

> Developing inland waterway network of Sweden

Marielle Svan, Head of the Infrastructure Unit, Maritime Administration of Sweden

SVY:n matka 2014
11.-13.9.2014
Kirkenes (Kirkkoniemi) ja Murmansk
 

> Murmansk Region - today and tomorrow

Zoya Efimova, Ministery of Economic Development of Murmansk Region

 

> Effective transport communications – the basis of joint development

V. Osin, Deputy Minister of Transport and Roads of the Murmansk Region

> Arctic projects - Northern SeaRoute and other projects. Challenges and business opportunities  Andrey Kletrov, Finpro, Murmansk

> Solarctic - Solutions in the Arctic  Yurii Yakobson, Director, GAC

> Program of actions for preparing of inland waterways of European part of Russia for international shipping  Professor V. Nikiforov, State University for Maritime and Inland Shipping n.a. Admiral Makarov

Suomenlahden etelärannikon satamien ja Venäjän sisävesiliikenteen vaikutukset Suomen teollisuuden logistisiin ratkaisuihin
-talviseminaari
22.1.2014 Lappeenranta

> Problems of the Russian IWWS integration in global, regional and national container transportation system

Aleksander Kuznetsov, Port and Terminal Department of Admiral Makarov State Maritime and Inland shipping Institute (ENG)

 

> North-West Russia inland watereays – a bridge between Baltic and Barents regions

Mikhail Pimonenko, North-West Russia Logistics Development Center (ENG)

> Vessel Traffic Service for the safety of navigation and traffic control on the Volga-baltic Waterway  Evgeny Brodsky, The Volga-Baltic Administration (ENG)

> Suomenlahden satamat nyt ja huomenna  Pekka Koskinen, Talent Vectia Oy (FIN)

 

> VTS-liikenteenohjausjärjestelmän hyödyt merellä ja sisävesillä
Thomas Erlund, Liikennevirasto (FIN)

VIDEO Maritime Safety in Focus - video by Finnish Transport Agency (You tube)

> Jäänmurron haasteet ja hyödyt taloudelle  Jukka Väisänen, Liikennevirasto (FIN)

 

> Laivojen vaihtoehtoiset polttoaineet ja energiatehokkuus Esko Pettay, Meriaura Oy (FIN)

> Recunstruction of the hydraulic facilities on the Volga-Baltic Waterway
Igor Cherenkov, The Volga- Baltic Administration (ENG)