top of page

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningens centrala mål är att främja och utveckla kust- och insjötrafiken och deras verksamhetsförutsättningar samt att utnyttja trafiken på ett ändamålsenligt sätt. Föreningen strävar efter att delta i diskussionen och att påverka samt att också lära sig nytt och dela med sig av sin sakkunskap.

 

Föreningen ordnar årligen mera omfattande seminarier och nätverksevenemang samt mindre rundabordssamtal om aktuella frågor för sina medlemmar och intressegrupper. Den centrala verksamhetsformen består av expertforum som drar nytta av medlemmarnas kompetens och sakkunskap och förmedlar dem vidare.

 

Dessutom ordnar föreningen studieresor i det egna landet och till utlandet. När besöksobjekten väljs beaktas medlemmarnas önskemål och vad som är aktuellt just för tillfället.

SEMINARIER

 

Föreningen ordnar årligen seminarier och nätverksevenemang för sina medlemmar och andra intressegrupper. Ett traditionellt seminarium är evenemanget som ordnas i Villmanstrand i samband med att trafiksäsongen i Saima kanal upphör.

 

 

> MATERIAL FRÅN SEMINARIERNA 

EXPERTFORUM

 

Expertforumen fungerar som beredningsgrupp för olika aktuella ämnen och utvecklingsprojekt i anknytning till verksamheten samt i fråga om begäran om utlåtanden.Styrelsen fattar beslut om teman för forumen och bjuder in medlemmarna och eventuella utomstående sakkunniga enligt det tema som behandlas. Expertforumen kan fungera antingen regionalt eller enligt bransch.Resultatet av expertforumet kan vara en utredning, ett ställningstagande, ett meddelande eller ett seminarium som är avsett för en bredare publik.

.

STUDIERESOR

 

Föreningen ordnar en gång per år, vanligen på hösten, en studieresa till ett aktuellt mål i hemlandet eller utomlands utgående från medlemmarnas önskemål. Resorna omfattar vanligen 1-3 dagar med besök på många olika ställen.

bottom of page