top of page

22.12.2020

KUTSU jäsenille
Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
torstaina 28.1.2021 ONLINE

Tervetuloa Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina 28. tammikuuta 2020 klo 14.00-15.30. Kokous on tänä vuonna poikkeuksellisesti online-kokous.

 

HUOM! Osallistumislinkki lähetään kokoukseen ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset sähköpostitse heli.koukkula(a)vesitiet.org 

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2020 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 lähetetään jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2020 ja budjettiluonnos 2021 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

                    

Lisätietoa Heliltä heli.koukkula(a)vesitiet.org 

Matti Pajula                                        Heli Koukkula-Teixeira

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2021

  • valitaan hallituksen puheenjohtaja

  • valitaan hallituksen jäsenet 

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 2021

  • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2021
    

 9. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä
   

 10. Katsaus yhdistyksen tulevaisuuden toimintaan
   

 11. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2021
   

 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset
   

 13. Kokouksen päätös

Vesitiepäivä_2019
IMG_1877.JPG
bottom of page