top of page
Näyttökuva 2019-05-22 kello 22.44.14.png
20190904_075050.jpg
IMG_9836.jpg
Unknown-11.jpeg

KUTSU jäsenille
Suomen Vesitiet ry:n vuosikokoukseen 

keskiviikona 29.1.2020 Sokos Hotel Lappee

osoite: Brahenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Tervetuloa Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29. tammikuuta 2020 alkaen klo 10.00 Sokos Hotelli Lappeessa, osoite: Brahenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2020->
   

 9. Valitaan

 • hallituksen puheenjohtaja

 • hallituksen jäsenet

  • erovuoroisten tai muuten hallituksesta pois jättäytyvien tilalle 

 • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2020

 • toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 2020

 

 10. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä

 

 11. Esitellään yhdistyksen strategiauudistus

 

 12. Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2020

​ 13. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen

       sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

 

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2019 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 on lähetetään jäsenille sähköpostitse varsinaisen kokouskutsun liitteenä. 

 

Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2019 ja budjettiluonnos 2020 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

                    

VESITIEPÄIVÄ 2019 -seminaari

Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jäsenet kutsutaan yhdistyksen perinteiseen maksulliseen seminaariin "Vesitiepivä 2020 -seminaari" - Vesitiet ja kestävä kehitys"  sekä klo 17.30 alkavaan kaikille avoimeen kansliapäällikön keskustelutilaisuuteen.

 

Seminaarin osanottajat ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyksen illalliselle Sokos Hotelli Lappeessa alk klo 19.00. 

           

Seminaarin osallistumismaksu on jäsenille 300;- ja ei jäsenille osallistumismaksu on 350;- Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

           

> Ilmoittautumiset vuosikokoukseen ja Vesitiepäivät 2020 -seminaariin 

 

Lisätietoa Heliltä heli.koukkula(a)vesitiet.org 

 

Nähdään tammikuussa Lappeenrannassa

Matti Pajula                                        Heli Koukkula-Teixeira

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

bottom of page