top of page

KUTSU jäsenille Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n vuosikokoukseen 

keskiviikona 23.1.2019 Lappeenrannan kaupungintalo, Valtuustosali

osoite: Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

Tervetuloa Suomen Vesitieyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. tammikuuta 2019 alkaen klo 10.00 Lappeenrannan kaupungintalolla, Valtuustosalissa, osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2019->
   

 9. Valitaan

 • hallituksen puheenjohtaja

 • hallituksen jäsenet

  • erovuoroisten tai muuten hallituksesta pois jättäytyvien tilalle 

 • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2019

 • toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 2019

 

 10. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä

 

 11. Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2019

 12. Yhdistyksen nimenmuutos 

 • Nykyinen nimi Suomen Vesitieyhdistys r.y. / Vattenvägföreningen i Finland r.f. / Finnish Waterway Association

 • Ehdotus uudeksi nimeksi Suomen Vesitiet r.y. / Vattenvägar i Finland r.f. / Finnish Waterways

​ 13. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen

       sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

 

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2018 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019 on lähetetty jäsenille sähköpostitse 17.12.2018 kokouskutsun liitteenä. 

 

Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2018 ja budjettiluonnos 2019 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

                    

VESITIEPÄIVÄ 2019 -seminaari

Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jäsenet kutsutaan yhdistyksen perinteiseen maksulliseen seminaariin "Vesitiepivä 2019 -seminaari" - Vesitiet - kestävä reitti maailmalle" sekä klo 17.30 alkavaan kaikille avoimeen kansliapäällikön keskustelutilaisuuteen.

 

Seminaarin osanottajat ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyksen illalliselle Hotelli Lappeessa alk klo 19.00.

           

Seminaarin osallistumismaksu on jäsenille 300;- ja ei jäsenille osallistumismaksu on 350;- Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

           

> Ilmoittautumiset vuosikokoukseen ja Vesitiepäivät 2019 -seminaariin 

 

Lisätietoa Heliltä heli.koukkula(a)vesitiet.org 

 

Nähdään tammikuussa Lappeenrannassa

Matti Pajula                                        Heli Koukkula-Teixeira

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

bottom of page