top of page

Rahoitus Saimaan sulkujen pidennykselle - sinnikkyys palkitaan!


Väylähankkeilla käyntiin mm. Saimaan sulkujen pidennys

Uudet hankkeet jakautuvat tasapuolisesti eri liikennemuodoille: tie-, raide- ja vesiväylähankkeisiin.


Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ehdotetaan 90 milj. euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen vesiliikenteen toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia mahdollistamalla pidemmät alukset Saimaan kanavalla ja syväväyläverkolla Varkauden ja Joensuun satamiin saakka. Hankkeessa pidennetään kanavasulkuja 11 metrillä uusimalla ja siirtämällä sulkujen yläportit. Saimaan kanavaa kehitetään myös nostamalla vedenpintaa, tähän hankkeeseen myönnettiin 5 milj. euron valtuus vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.


- Saimaan kanavan kehittäminen on äärimmäisen tärkeää koko Itä-Suomelle, sillä mahdollistetaan kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset kuljetukset alueen teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Toivon tällä olevan myös positiivinen työllisyysvaikutus alueelle tulevaisuudessa. Uutta aluskantaa mahdollistamalla suojelemme samalla myös kansallisesti tärkeän Saimaan luontoa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.


Aivan loistavia uutisia! Sinnikkyys palkitaan!


Kommentare


bottom of page