Rahoitus Saimaan sulkujen pidennykselle - sinnikkyys palkitaan!


Väylähankkeilla käyntiin mm. Saimaan sulkujen pidennys

Uudet hankkeet jakautuvat tasapuolisesti eri liikennemuodoille: tie-, raide- ja vesiväylähankkeisiin.


Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ehdotetaan 90 milj. euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen vesiliikenteen toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia mahdollistamalla pidemmät alukset Saimaan kanavalla ja syväväyläverkolla Varkauden ja Joensuun satamiin saakka. Hankkeessa pidennetään kanavasulkuja 11 metrillä uusimalla ja siirtämällä sulkujen yläportit. Saimaan kanavaa kehitetään myös nostamalla vedenpintaa, tähän hankkeeseen myönnettiin 5 milj. euron valtuus vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.


- Saimaan kanavan kehittäminen on äärimmäisen tärkeää koko Itä-Suomelle, sillä mahdollistetaan kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset kuljetukset alueen teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Toivon tällä olevan myös positiivinen työllisyysvaikutus alueelle tulevaisuudessa. Uutta aluskantaa mahdollistamalla suojelemme samalla myös kansallisesti tärkeän Saimaan luontoa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.


Aivan loistavia uutisia! Sinnikkyys palkitaan!

Lisätietoa: Liikenne- ja viestintäministeriö


Toimisto / Office

Osoite/Address:
Urho Kekkosen katu 2, 7 krs.

FIN-00100 HELSINKI, Finland

> ASIAKASREKISTERISELOSTE

Puhelin /Telephone

+358 50 590 3182

 

Sähköposti /E-mail

heli.koukkula(a)vesitiet.org

© 2014 SVY r.y.  - All rights reserved

Wix.com

LinkedIn_LOGO.png

Suomen Vesitiet - LINKEDIN 

> Association of Finnish Waterways

Suomen Vesitiet - TWITTER

> #FwaSvy @FwaSvy

Instagram_logo_2016.svg.png

Suomen Vesitiet - INSTAGRAM

> Finnish Waterways, SVY_FWA