Yhdistyksen vuosikokous 2017


Suomen Vesitieyhdistyksen vuosikokous pidettiin Lappeenranassa 25.1.2017.


Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja talouden hoito sekä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2017.


Vuoden 2016 keskeisimpiä tapahtumia olivat Talviseminaari Lappeenrannassa, Syksyn opintomatka Pohjois-Ruotsiin sekä Liikenneviraston kanssa järjestetty Vesitieverkostopäivä Joensuussa. Lisäksi vuonna 2016 käynnistyi EU:n Interreg BSR ohjelman 3-vuotinen kehityshanke 3/2016-2/2019 EMMA (Enhancing freight Mobility and logistics in the BSR by strengthening inland waterway and river sea transport and proMoting new internAtional shipping services), jossa yhdistys on mukana hankepartnerina Suomesta. 


Vuoden 2016 hallitus laati suunnitellusti strategiauudistusehdotuksen yhdistykselle, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa. 


Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Heikki Mäkilä, Heinolan kaupungista sekä Pekka Monosta, Joensuun Laivauksesta.


Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.


Vuoden 2017 toimintasuunnitelma noudattaa pitkälti aiempien vuosien hyväksi todettua toimintamallia. Uutena asiana vuodelle 2017 on suunniteltu vahvistettavan Suomi-Venäjä yhteistyötä ja tarkoitus on olla mukana sisävesiliikenteen kehityshankkeessa, josta valmisteilla on hakemus CBC ENI-ohjelmaan. 


Toimintakertomus 2016 sekä Toimintasuunnitelma 2017 löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Lisätietoa Heli Koukkula-Teixeiralta

Toimisto / Office

Osoite/Address:
Urho Kekkosen katu 2, 7 krs.

FIN-00100 HELSINKI, Finland

> ASIAKASREKISTERISELOSTE

Puhelin /Telephone

+358 50 590 3182

 

Sähköposti /E-mail

heli.koukkula(a)vesitiet.org

© 2014 SVY r.y.  - All rights reserved

Wix.com

LinkedIn_LOGO.png

Suomen Vesitiet - LINKEDIN 

> Association of Finnish Waterways

Suomen Vesitiet - TWITTER

> #FwaSvy @FwaSvy

Instagram_logo_2016.svg.png

Suomen Vesitiet - INSTAGRAM

> Finnish Waterways, SVY_FWA