top of page

Kansainvälinen yhteistyö ja hankkeet

Suomen Vesitiet ry:lle kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. 

 

Tavoitteenamme on tuoda hyviä ratkaisuja ja käytäntöjä jäsenistömme tietoon ja hyödynnettäviksi.

 

Kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä vahvistetaan ja kehitetään osallistumalla mm. kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sekä järjestämällä tutustumiskäyntejä ja –matkoja.

Kokoamme jäsenillemme tietoa kansainvälisistä vesitieliikennettä koskevista muutoksista ja säädöksistä sekä uusista käytännöistä ja ratkaisuista. Yhdistys tiedottaa jäseniään Euroopan ja muiden lähialueiden linjauksista ja kehityksestä tarpeen mukaan.

KANSAINVÄLISET HANKKEET

Yhdistys osallistuu aktiivisena hankepartnerina vesiliikenteen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin.

> INFUTURE - Future Potential for Inland Waterways

> EMMA - Enhancing freight Mobility and logistics in the BSR by strengthening inland waterway and river sea transport and proMoting new internAtional shipping services

IMG_0014.jpg

Yhteistyötä pyritään vahvistamaan Eurooppalaisten alan toimijoiden, kuten esim. CCNR, Central Commission for Navigation on Rhine ja IWI, Inland Waterways International kanssa.

IWI-logo-name.jpg
LOGO_CCNR.jpg
bottom of page