top of page
Mikä?

Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle -hankkeen tavoitteena on

 • Tutkia risteilyiden asiakaspotentiaalia Suomen sisäisessä ja lähialueille suuntautuvassa liikenteessä

 • Kehittää uudentyyppinen risteilytuote kansainvälisille ja suomalaisille asiakkaille

 • Tukea nykyisiä risteilyliikenteen toimijoita kehittämään liiketoimintaa

Miksi?
 • Tällä hetkellä Suomessa ei ole vastaavaa useamman päivän kestävää sisävesiristeily-tuotetta

 • Suomenlahden ja Saimaan erityinen järviluonto tarjoaa maisemien lisäksi runsaat mahdollisuudet erilaiset luontoon, ruokaan ja kulttuuriin liittyvät retkimahdollisuudet

 • Sijoittajatahojen kiinnostuksen herättäminen, tukea investointisuunnitelmien valmisteluun

Missä, milloin ja ketkä?
 • Suomenlahti ja Saimaa (Vuoksen vesistö) toimii hankkeen maantieteellisenä alueena

 • Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020 – 31.10.2022

 • Hanke on ylimaakunnallinen ja rahoittajina toimii kuusi maakuntaliittoa

  • Etelä-Karjala

  • Etelä-Savo

  • Kymenlaakso

  • Pohjois-Karjala

  • Pohjois-Savo

  • Uusimaa

 • Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuu huomattava määrä eri osa-alueiden asiantuntijoita ja sidosryhmiä

Copyright: S. Werner

bottom of page