top of page
SVY:n VESITIEPÄIVÄ 2011
26.1.2011 Kotimaisen energiaraaka-aineet ja kierrätysmateriaalit vesiteillä, Lappeenranta

> Kotimainen energia globaalita näkökulmasta  Tarja Cronberg, Eduskunta (FIN)

                     

> Suomen liikennejärjestelmä tarvitsee uusia avauksia 

Hannu Hoskonen, Eduskunta (puhe FIN)

 

> Vesitiekuljetusten tarpeet ja haasteet voimalaitoksen näkökulmasta
Jukka Kiuru, Kaukaan Voima Oy (FIN)

> Biopolttoaineiden kasvavan käytön kuljetushaasteet
Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto (FIN)

 

> Vesiteiden mahdollisuudet bioenergialogistiikassa
Jorma Kaukoaho, Stora Enso Oyj (FIN)

 

> Logistiikan haasteet materiaalin kierrättäjän näkökulmasta
Matti Seppälä, Kuusakoski Oy (FIN)

bottom of page