AINEISTOJA seminaareista ja opintomatkoilta 2011-2013

Vesiliikenneseminaari  5.9.2013 Kuopio
Liikennevirasto & SVY

> Tervetuliaissanat Markku Rossi, Kuopion kaupunki (puhe FIN)

                                           

> Seminaarin avauspuheenvuoro Antti Vehviläinen, Liikennevirasto (FIN)

 

> Meriliikennestrategian kehitystyö Piia Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö (FIN)

> Joukkoliikennettä vesillä Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus (FIN)

 

> Vesiväylät yrityksen logistiikassa Stig Kavander, Embra Oy (FIN)

 

> Infra vs. vihreä laivatekniikka Jussi Mälkiä, Meriaura Group (FIN)

Vesiliikenteen tulevaisuuden toimintamahdollisuudet
-talviseminaari
23.1.2013 Lappeenranta
> Rikkidirektiivin ongelmat eurooppaoikeuden näkökulmasta
Juha Raitio, Helsingin Yliopisto (FIN)
 
> Uusien ympäristövaatimuksien tuomat haasteet merenkululle ja Suomen kilpailukyvylle  Niklas Rönnberg, Finnish Shipowners’ Association (FIN)
 
> Helikopteriperspektiivi rikkidirektiivin ympäristövaikutuksiin, kustannuksiin ja niiden lievennyskeinoihin  Tapani Stipa, Suomen Itämeri-instituutti (FIN ja ENG)
 
> Ratkaisumallit rikinpoistoon  Torbjörn Henriksson, Wärtsilä Finland Oy (ENG)
> LNG polttoaine Itämeren liikenteen laivoissa
Reko-Antti Suojanen, Aker Arctic Technology Oy (FIN)
 
> Tulevien ympäristömääräysten vaikutus varustamotoimintaan
Jussi Mälkiä, Meriaura Group (FIN)
 
> Subventoinnin vaikutus eri kuljetusmuotojen kilpailukykyyn
Risto Soukka, LTU Energia Ympäristötekniikka (FIN)
 
> Onko Saimaan luotsauksen nykyiselle toimintamallille vaihtoehtoja?
Auvo Muraja, Oy Saimaa Terminals Ab (FIN)
                   
> Saimaan liikenteen kehittämismahdollisuudet ja toimenpide-ehdotukset
Juha Turtiainen, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (FIN)
Kanavan vuokrasopimus jatkuu - Saimaan vesiliikenne uudessa kehitysvaiheessa
-talviseminaari
25.1.2012 Lappeenranta
> Eri kuljetusmuotojen yhteiskunnalliset kustannukset ja vertailu EU-maiden vastaaviin laskelmiin  Risto Soukka, LTY (FIN)        
 
> Kaivosteollisuuden mahdollisuudet sisävesiliikenteen hyödyntämisessä
Timo Hirvonen, Nordkalk Oy Ab (FIN)
 
> Uudet määräykset polttoaineiden rikkipitoisuuksissa, uhka vaiko mahdollisuus Saimaan liikenteelle  Oscar von Hertzen, Finnshipping Oy (FIN)
 
> Bioenergia järjestöt “samaan laivaan”  Tage Fredriksson, Puuenergia Oy (FIN)
 
> Näkökantoja satamien toimintojen yhtiöittämisestä
Heikki Soininen, Joensuun Kaupunki (FIN)
> Metsäenergialle suunnatut tuet ja valtiovallan uudet näkemykset
Juha Hakkarainen, MTK (FIN)
 
> Matkailun uudet tuulet ja tulevaisuudet näkymät
Pellervo Kokkonen, Savonlinnan seudun kuntayhtymä (FIN)
 
> Uusi risteilyalus Saimaan liikenteeseen  Cor Giljam, Saima Lake Cruises Oy (NG)
 
Jäänmurtotekniikan uudet tuulet  Mikko Niini, Aker Arctic Technology Oy (FIN ja ENG)
 
> Port of Vyborg as a part of Saimaa traffic  Anastasia Artemenko, Port of Vyborg (ENG)
Kotimaisen energiaraaka-aineet ja kierrätysmateriaalit vesiteillä
-talviseminaari
26.1.2011 Lappeenranta

> Kotimainen energia globaalita näkökulmasta  Tarja Cronberg, Eduskunta (FIN)

                     

> Suomen liikennejärjestelmä tarvitsee uusia avauksia 

Hannu Hoskonen, Eduskunta (puhe FIN)

 

> Vesitiekuljetusten tarpeet ja haasteet voimalaitoksen näkökulmasta
Jukka Kiuru, Kaukaan Voima Oy (FIN)

> Biopolttoaineiden kasvavan käytön kuljetushaasteet
Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto (FIN)

 

> Vesiteiden mahdollisuudet bioenergialogistiikassa
Jorma Kaukoaho, Stora Enso Oyj (FIN)

 

> Logistiikan haasteet materiaalin kierrättäjän näkökulmasta
Matti Seppälä, Kuusakoski Oy (FIN)