top of page

KUTSU jäsenille Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n vuosikokoukseen 

keskiviikona 24.1.2018 Sokos Hotel Lappee

osoite: Brahenkatu 1, Lappeenranta

Tervetuloa Suomen Vesitieyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24. tammikuuta 2018 alkaen klo 10.00 Sokos Hotel Lappeessa, osoite: Brahenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA.

 

Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne vuosikokoukseen osoitteella heli.koukkula(a)vesitiet.org viimeistään 17.1.2018

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2018-2020
   

 9. Valitaan

 • hallituksen puheenjohtaja

 • hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten hallituksesta pois jättäytyvien tilalle kaudelle 2018-2020

 • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2018

 • toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

 

 10. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä

 

 11. Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018

 

​ 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen

       sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

 

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2017 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018 sekä tapahtumakalenteri on lähetetty jäsenille sähköpostitse 13.12.2017 kokouskutsun liitteenä. 

 

Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2017 ja budjettiluonnos 2018 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

                    

Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jäsenet kutsutaan yhdistyksen perinteiseen maksulliseen Talviseminaariin, jonka aiheena on Sisävesiliikenne vuonna 2022 sekä klo 17.15 alkavaan kaikille avoimeen kansliapäällikön keskustelutilaisuuteen.

 

Seminaarin osanottajat ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyksen illalliselle Hotelli Lappeessa alk klo 18.30.

           

Seminaarin osallistumismaksu on jäsenille 300;- ja ei jäsenille osallistumismaksu on 350;- Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

           

Ilmoittautumiset seminaariin osoitteella heli.koukkula(a)vesitiet.org viimeistään 17.1.2018

 

Nähdään tammikuussa Lappeenrannassa

Kyösti Vesterinen                               Heli Koukkula-Teixeira

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

bottom of page