top of page

KUTSU jäsenille
Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 26
.1.2023 

Tervetuloa Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina  26. tammikuuta 2023 klo 13.00-n.15.00. Kokous pidetään hybridikokouksena, mutta toivotaan, että kokoukseen osallistutaan ensisjaisesti paikanpäällä ja välttämättömistä syistä etänä.

 

Kokouspaikkana Helsingin Sataman GateHouse, 13 kerros, Komentosilta 1, Vuosaari, 00980 Helsinki 

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 19.1.2023 mennessä merja.salmi-lindgren(a)vesitiet.org . Osallistumislinkki lähetään kokoukseen etänä osallistuville paria päivää ennen kokousta.

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2022 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 lähetetään jäsenille sähköpostitse ennen kokousta, viimeistään 12.1.2023. Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2022 ja budjettiluonnos 2023 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.

Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

                    

Lisätietoa Merjalta merja.salmi-lindgren(a)vesitiet.org 

Matti Pajula                                        Merja Salmi-Lindgren

Hallituksen puheenjohtaja               Toiminnanjohtaja

Suomen Vesitiet ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
   

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
   

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
   

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta
   

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille
   

 8. Hallituksen kokoonpano 2023

  • valitaan hallituksen puheenjohtaja

  • valitaan hallituksen jäsenet 

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 2023

  • kutsutaan asiantuntijajäsenet vuodeksi 2023
    

 9. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä
   

 10. Katsaus yhdistyksen tulevaisuuden toimintaan
   

 11. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2023
   

 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset
   

 13. Kokouksen päätös

Vesitiepäivä_2019
IMG_1877.JPG
bottom of page