top of page

Ajankohtaista - uusi vesiliikennelaki voimaan 1.6.


Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) 30.3.2020 pidettäväksi suunniteltu vesiväylänpidon viranomaispäivä jouduttiin perumaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.


Monet päivässä esitettäviksi suunnitelluista aiheista ovat kuitenkin ajankohtaisia, joten olemme päättäneet julkaista pääosan suunnitellun päivän aiheista PowerPoint esityksinä verkkosivuillamme.


Uusi vesiliikennelaki voimaan 1.6.2020

Erityisesti ajankohtainen on uusi vesiliikennelaki, joka tulee voimaan 1.6.2020. Laissa käsitellään mm. merenkulun turvalaitteita, vesiliikennemerkkejä ja kanaviin liittyviä asioita sekä vesiliikenteen kielto- ja rajoitusasioita, joiden toimivaltuus keskitetään kokonaan Traficomille. Uuden vesiliikennelain mukaisen Traficomin määräysvaltuuden nojalla annamme kolme uutta määräystä 1.6. 2020. Samassa yhteydessä julkaisemme myös uusia ja päivitettyjä vesiväylänpitoon liittyviä viranomaisohjeita.


Vesiväylänpidon viranomaispäivän esitysmateriaali on ladattavissa oheisesta linkistä > Traficomin sivuilta


Lisätietoa Risto Lång, johtava asiantuntija, Traficom

bottom of page