FÖRENINGENS STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

STYRELSEORDFÖRANDE

Matti Pajula

 

STYRELSENS VICEORDFÖRANDE

Pekka Koskinen, Brave Logicstics Oy

 

STYRELSEMEDLEMMAR

Timo Hatva, Stora Enso Logistics

Oscar von Hertzen, Finnshipping Ltd Oy

Hannu Kaipainen, Oy Saimaa Terminals Ab

Jukka T. Kallio, Helsingfors hamn

Mikki Koskinen, ESL Shipping Oy

Hannu Lappalainen, Villmanstrands stad

Pekka Mononen, Joensuun Laivaus Oy

Heikki Mäkilä, Heinola

Anna Näsi, Yara Suomi Oy
Jukka Salminen, Aker Arctic Technology Oy

Peter Seppälä, Kuopion Energia Oy

Jussi Thureson, Schwenk Finland

Riinu Walls, Meriaura Oy

Antti Vehviläinen, naviSaimaa, Regional Council of South Karelia

 

STYRELSE SAKKUNNINGMEDLEMMAR

Seppo Kykkänen, Kommunikationsministeriet

Markus Karjalainen, Trafiknätet

Juha-Matti Korsi, Trafiksäkerhetsverket

Hannu Ylärinne, Arctia Ltd

Styrelsen väljs och fastställs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ordförande och medlemmarna väljs för en tre års period. Styrelsemedlemmarna kommer från flera landskap och många olika branscher.

Bli medlem och påverka!

Ytterligare information om medlemskapet och hur du kan bli medlem får du av föreningens verksamhetsledare och styrelsemedlemmar.

 

Om det inte ännu är aktuellt med ett medlemskap kan du anmäla dig till vår postningslista så får du information om vår verksamhet. Fyll i och skicka blanketten på >TA KONTAKT -sidan.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN

Privatpersoner, företag, föreningar och samfund, städer och kommuner samt inhemska och utländska aktörer kan ansluta sig som medlemmar i föreningen. Det är viktigt för föreningens verksamhet att medlemmarna kommer från olika branscher och olika geografiska områden.

SOM MEDLEM 

 

  • kan du påverka utvecklingen av kust- och insjötrafiken

  • får du information om förändringar och bestämmelser, innovationer och utvecklingsprojekt inom branschen

  • får du inbjudan till föreningens tillställningar

  • får du rabatt på avgiftsbelagda seminarier och studieresor som föreningen ordnar

  • kan du skapa nätverk med olika aktörer och påverkare inom branschen

MEDLEMMARNA GODKÄNNS AV FÖRENINGENS STYRELSE 

Medlemsavgiften bestäms för ett år åt gången vid föreningens årsmöte.

 

Som medlem kan du delta och påverka samt lära dig nytt och dela med dig av din egen sakkunskap.