top of page

Vesitiepäivä - Vesitiet kestävä reitti maailmalle

Suomen Vesitiet ry:n perinteinen talviseminaari "Vesitiepäivä" pidettiin Lappeenrannassa 23.1.2019. Paikalle kokoontui lähes 80 alan asiantuntijaa ja osaajaa.


Kuulimme valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluista, jota Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja Traficom valmistelevat tiiviissä yhteistyössä. Vesitieliikenne ja vesitieverkoston hyödyntäminenon huomioitu suunnitteluissa. Katja Kuukasjärvi, liikenne- ja viestinäministeriöstä on mukana tässä työssä.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen totesi puheenvuorossaan, että Suomessa me alisuoritamme verrattuna siihen, miten muualla Euroopassa hyödynnetään vesiliikenteen mahdollisuuksia. Suomessa ei näitä mahdollisuuksia ole huomioitu tarpeeksi. Saimaan alueelle on suunniteltu perustettavan Saimaan kehitysyhtiö, joka vastaisi mm. alueen ja alueen palveluiden markkinoinnista.

Tero Sikiö, Väylävirasto, kertoi, että Saimaan kanavan kehityssuunitelmia on viety eteenpäin ja toteutusvalmius on hyvä. Kesän 2019 aikana saadaan valmiiksi koko suunitelma, joka pitää sisällään sulkujen pudentämisen 11 metrillä ja veden pinnan noston 10 cm.

Jukka Väisänen, Väylävirasto, kertoi, että moottoroitu irtokeula on jo rakenteilla Klaipedassa ja runkolohkot ovat valmiina. Turunkorjaustelakka Naantalissa viimeistelee työn. Jäänmurto- ja muiden erikoisalushankintojen kanssa odotetaan vahvistusta sulkujen pidennyksen osalta.

ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen totesi, että autonomiset alukset ei ole ihan lähitulevaisuuden asia, sillä mm. kansainväliset regulaatioiden uudistaminen pitkä prosessi. Digitalisaatio koetaan uhkana, pelätään työpaikkojen menettämistä. Digitalisaatio tulee ja sen myötä työn tekeminen muuttuu, työ muuttaa muotoaan ja tulee uusia työpaikkoja ja tehtäviä.

Sanna Sonninen, Finnpilot Pilotagen luotsausjohtaja kertoi Finnpilotin hankkeesta, jossa kerätään dataa omasta kalustosta ja edelleen mitä uutta tietoa ja palvelua voidaan tuottaa asiakkaille ja kehittää palvelua. Etäluotsaus kokeiluja on tarkoitus toteuttaa yhdessä teollisuuden kanssa "smart port / smart navigation", tiedon vaihto eri toimijoiden ja satamien välillä. Koko merenkulun järjestelmä muuttuu autonomisemmaksia pienin askelin ja yhdessä eri toimijoiden kanssa tekemällä.

Meritaidon toimitusjohtaja Hannu Ylärinne kertoi, että Saimaan alueella on 853 kpl turvalaitetta. Näissä ei vielä ole digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetty. Saimaan kanavan kehitysprojektin yhteydessä olisi hyvä ottaa huomioon myös väylän digitalisointi.

Pasi Roos, Finferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja esitteli hybridilautta Elektran, jonka CO2 päästöt ovat 60% pienemmät kuin perinteisessä lautassa. Sähköakun lataus kestää noin 5 min ja riittää noin 8 minuutin ylitykseen.

Professori Pentti Kujala Aalto-yliopistosta esitteli lyhyesti CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi Venäjä ohjelmasta rahoitetun INFUTURE hankkeen, jossa tarkastellaan Suomen ja Venäjän välisiä sisävesiliikenteen kehittämisen kannalta potentiaalisia liikennevirtojen. Aalto-yliopisto on kehittämissä uudelaisia laivatyyppejä mm. käyttöenergiamuodot huomioiden.

Laivanrakennusta Aalto-yliopistossa opiskelevat Veikko Ahola ja Ip Chun esittelivät Saimaalle kehittämänsä uuden matkustajalaivakonseptin.


Erittäin onnistunut tilaisuus - paljon uusia ajatuksia ja vahvistusta jo aiemmin esitetyille ajatuksille. Toimintaympäristö ja työn tekeminen muuttuu eittämättä. Puheenvuoroissa korostui uudenlainen tekeminen ja yhteistyö - kaikkia osapuolia tarvitaan!


コメント


bottom of page