Sweco – rakennetun ympäristön laaja-alainen suunnittelija

Sweco on rakennesuunnittelun ylivoimainen markkinajohtaja Suomessa. Swecolaisia on Suomessa 2700 ja koko konsernissa, 12 Euroopan maassa yhteensä yli 17.500


Swecon laajat palvelut kattavat maankäytön suunnittelun, geotekniikan, rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä rakennuttaja- ja työmaapalvelut. Kokonaisvaltaisella osaamisellaan, niin paikallisesti kuin globaalin verkostonsakin avulla, Sweco löytää parhaat ratkaisut ja tarjoaa laadukkaita suunnittelu- ja konsultointipalveluita kaikenkokoisiin hankkeisiin.


Tietomallintamisen, digitaalisten palveluiden sekä erilaisia olosuhteita ja käyttötilanteita ennustavien simulointien avulla Sweco pystyy tarjoamaan elinkaaritehokkaita toteutusvaihtoehtoja sekä varmistamaan, että rakenteet ovat yhteensopivia rakennuksen tilasuunnittelun ja esteettisten tavoitteiden kanssa.


Sweco ja vesirakentaminen

Swecon suunnittelupalvelut soveltuvat koko laajuudessaan myös kaikenlaisiin vesirakentamisen hankkeisiin. Swecolla on kokemusta lukuisten siltojen, laitureiden, kanavien ja sulkujen, patojen, altaiden, rantamuurien, kelluvien rakennusten, merituulipuistojen sekä offshore rakenteiden suunnittelusta.


Laitaatsalmen silta, rakennesuunnittelijana Sweco

Satamien ja vesiteiden suunnitteluun Swecolla on tarjota ylivertaiset työkalut. Virtauslaskenta eli CFD-simulointi (Computational Fluid Dynamics) soveltuu erinomaisesti esim. potkurivirtausten eroosiotarkasteluun sekä sulkujen ja vaikeiden väyläjaksojen virtausolosuhteiden selvittämiseen tai aaltosuojauksen muotoiluun. CFD-simuloinnin kustannukset ovat hyvin kohtuulliset.


Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että CFD-simulointi on digitaalisesti toteutettu ”vanhan ajan mallikoejärjestely” sillä erotuksella, että mallin koko on lähes rajoittamaton ja olosuhteita voidaan muutella mielivaltaisesti lähtöparametreja muuttamalla. Laskenta suoritetaan Suomessa sijaitsevilla supertietokoneilla, laadun, ajankäytön sekä tarkkuuden optimoimiseksi.


Aallokon käyttäytymisen CFD-simulointi, Sweco Rakennetekniikka Oy

Satamien ja kanavien suunnitteluun Sweco Denmarkilla Tanskassa on 90 henkilön Port Engineering yksikkö, jonka osaaminen ja referenssit ovat Suomessa vertaansa vailla. Laivasimulaattorin käyttö satamien Lay-Out suunnittelussa on normaali käytäntö.


Sweco Rakennetekniikka Oy on Suomen Vesitiet ry:n jäsen. Vesirakentamisen yhteyshenkilönä toimii kehityspäällikkö, dipl.ins. Seppo Virtanen.


Lisätietoa > Sweco

Toimisto / Office

Osoite/Address:
Urho Kekkosen katu 2, 7 krs.

FIN-00100 HELSINKI, Finland

> ASIAKASREKISTERISELOSTE

Puhelin /Telephone

+358 50 590 3182

 

Sähköposti /E-mail

heli.koukkula(a)vesitiet.org

© 2014 SVY r.y.  - All rights reserved

Wix.com

LinkedIn_LOGO.png

Suomen Vesitiet - LINKEDIN 

> Association of Finnish Waterways

Suomen Vesitiet - TWITTER

> #FwaSvy @FwaSvy

Instagram_logo_2016.svg.png

Suomen Vesitiet - INSTAGRAM

> Finnish Waterways, SVY_FWA