top of page

SVY:n sääntömääräinen vuosikokous 23.1.2019 Lappeenrannassa


KUTSU YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Tervetuloa Suomen Vesitieyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. tammikuuta 2019 klo 10.00-11.30 Lappeenrannan kaupungintalon Valtuustosalissa, osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA.

Vastauspyyntö heli.koukkula@vesitiet.org viimeistään 11.1.2019


Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

 3. Valitaan kokoukselle sihteeri

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 6. Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille

 8. Hallituksen kokoonpano 2019

 9. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä

 10. Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2019

 11. Yhdistyksen nimenmuutos: Nykyinen nimi Suomen Vesitieyhdistys r.y. / Vattenvägföreningen i Finland r.f. / Finnish Waterway Association ja ehdotus uudeksi nimeksi Suomen Vesitiet r.y. / Vattenvägar i Finland r.f. / Finnish Waterways

 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyksen sääntö­jen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

Luonnokset yhdistyksen Toimintakertomuksesta vuodelta 2018 ja Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019 löytyvät tämän kutsun liitteenä. 


Yhdistyksen taloustiedot vuodelta 2018 ja budjettiluonnos 2019 lähetetään teille sähköpostitse, kun tilintarkastus on tehty.


Mikäli haluatte asiakirjat postitse, pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jäsenet kutsutaan yhdistyksen perinteiseen maksulliseen Vesitiepäivä 2019 -seminaariin , jonka aiheena on Vesitiet – kestävä reitti maailmalle  sekä noin klo 17.30 alkavaan kaikille avoimeen kansliapäällikön keskustelutilaisuuteen.


Vesitiepäivä 2019 –seminaarin ohjelma kutsun liitteenä

Seminaarin osanottajat ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyksen illalliselle Hotelli Lappeessa alk klo 19.00.


Seminaarin osallistumismaksu on jäsenille 300;- ja ei jäsenille osallistumismaksu on 350;- Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautumiset seminaariin osoitteella heli.koukkula@vesitiet.org viimeistään 11.1.2019

Nähdään tammikuussa Lappeenrannassa

___________________________                     _________________________

Matti Pajula                                                        Heli Koukkula-Teixeira

Hallituksen puheenjohtaja                                 Toiminnanjohtaja

Comments


bottom of page