top of page

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiöltä apurahoja opiskelijoille


Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiön tarkoituksena on kehittää uiton sekä muun rannikko- ja sisävesiliikenteen kuljetusjärjestelmiä, aluksia ja kalustoa Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja alan tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin opintoihin sekä muihin alaa kehittäviin tarkoituksiin. 


Säätiön toimintaperiaate on sijoittaa koko varallisuus turvatusti ja tuottavasti ja jakaa sijoitusten tuotot apurahoina. Sijoituskohteena ovat koko toiminnan ajan olleet kotimaisten suurten pörssiyhtiöiden arvo-osuudet. Erityisesti on pyritty sijoittamaan yhtiöihin, joilla on kytkös säätiön toimialaan sekä yhtiöihin, jotka ovat säännöllisesti hyviä osinkoja maksavia.


Säätiö myöntää apurahoja rannikko- ja sisävesiliikenteen kehittämiseen ensisijaisesti yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, lopputöiden tekijöille sekä jatko-opiskelijoille, mutta myös muihin hankkeisiin.

Apurahahakemuksia käsitellään jatkuvasti eikä erillistä hakuaikaa ole. Säätiö vastaa hakemuksiin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.


Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi tutkimussuunnitelma, -aikataulu sekä mahdolliset muut suunnitellut rahoituslähteet. 


Hakemus toimitetaan säätiön hallituksen puheenjohtajalle joko sähköpostitse:

lallukkah(a)gmail.com

tai

postittamalla osoitteeseenRannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö Hallituksen puheenjohtaja Harri H. Lallukka, Huutokallionkatu 11 A 1, 57100 SavonlinnaComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page