top of page

Omin konein varustettu jäätä murtava irtokeula liikenteeseen


Maailman ensimmäinen laatuaan

Väylävirasto vastaanotti 3.12.2020 uuden jäätä murtavan irtokeulan, joka tulee murtamaan jäätä ja avustamaan alusliikennettä talviaikaan Saimaan kanavalla, sekä Saimaan syväväylien alueella. Uudisrakennus on maailman ensimmäinen omin konein varustettu irtokeula, ja sen rakensi Turun Korjaustelakka Oy.


Mopro Oy:n omistaman Arppen poistuttua Saimaan jäänmurrosta aluskaupan johdosta, tuli Saimaalle osittainen tyhjiö täysleveän jäänmurtajakaluston osalta.


Apua jäänmurtoon Saimaalla

Vuonna 2013 Liikennevirasto teetätti tutkimuksen Saimaalle soveltuvista jäätä murtavista aluksista yhdessä Aker Arctickin ja ILS:n kanssa. Molemmat suunnittelutoimistot tekivät vaihtoehtoisia konsepteja, joilla Saimaan jäänmurtoa voitaisiin toteuttaa. Näistä konsepteista valikoitui jatkoon moottoroitu irtokeula, joka WINMOS II hankkeen myötä tuli toteutusvaiheeseen pilottiprojektina. Edeltävässä WINMOS I hankkeessa oli jo aiemmin tehty mallikokeita suuremman kokoluokan irtokeulasta.


Uuden irtokeulan aluksen suunnittelusta vastasi ILS. Liikennevirasto kilpailutti telakat, ja tarjouskilpailun voitti Turun Korjaustelakka Oy. Ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista yhdistelmälle tehtiin jäämallikokeita Helsingissä Aker Arcticilla, ja niistä saadut tulokset olivat lupaavia verrattuna esimerkiksi j/m Arppen tuloksiin.

Haasteellinen projekti

Keväällä 2018 aloitettiin irtokeulan rakentaminen, ja runko valmistettiin BLRT:n Klaipedan telakalla. Rungon valmistuttua se kuljetettiin Naantaliin Turun korjaustelakalle. Naantalissa alukseen asennettiin pääkoneet, potkurit, sähköjärjestelmät, ja kaikki muu varustus mitä alukseen kuuluu.


Projekti oli haastava monella eri tapaa, sillä suhteellisen pieneen runkoon piti saada mahtumaan kokonaisen laivan tekniikka, ja runko valmistettiin suomalais-ruotsalaisten jääsääntöjen jääluokan IA Super mukaisesti. Korkeasta jääluokasta ja pienestä koosta johtuen lohkovaiheessa rungon kasaaminen oli haastavaa. Haasteita oli myös varustuksen asentamisessa, ja aluksen toimitus myöhästyi alkuperäisestä aikataulusta merkittävästi.


Alus on rakennettu IA Super jääluokan mukaisesti, ja siinä on diesel-sähköinen propulsio. Alukseen on myös asennettu superkondensaattorit, joilla hetkellisesti saadaan merkittävä tehopiikki sitä tarvittaessa. Tämä ominaisuus on eräänlainen hybridiominaisuus, ja sitä tutkitaan aluksen ajossa ollessa, miten sitä voidaan parhaalla tavalla hyödyntää (esim. ankarat jääolosuhteet).


Clypso - Irtokeulan puskija

Irtokeulan puskijaksi kilpailutuksessa valittiin Alfons Håkansin omistama t/b Calypso. Calypso on kaksipotkurinen ASD-hinaaja, ja jäänmurtoa varten vaihdetaan potkurilaitteen vedenalaiset osat suulakkeettomiin. Calypson ASD-ominaisuuksilla, ja irtokeulan kahdella potkurilla, alusyhdistelmästä saadaan hyviä käytännön toimintoja jäänkäsittelyssä. Kanavissa ja järvialueella voidaan ränniä leventää "auraamalla", vaikkakin irtokeula itsessään on jo 12,6m leveä. Lisäksi satama-alueilla voidaan laiturin reunoja puhdistaa aluksella tehokkaasti. Kaikkia näitä ominaisuuksia tullaan testaamaan tulevien talvien aikana, samalla kun ajomiehistö oppii parhaan tavan käsitellä alusyhdistelmää erilaisissa jääolosuhteissa.


Calypso ja Saimaa lähtivät Naantalista 8.12 kohti Saimaata, ja saapuivat Mustolan satamaan Lappeenrantaan tekemään viime varustehankinnat ja bunkrauksen.

Lauantaina 11.12.2020 alusyhdistelmä aloitti työskentelyn Saimaalla, joskin jäätä ei tässä vaiheessa ollut vielä kovin paljon.


Nyt tammikuun alussa kelit alkavat kylmetä, ja aluksen jäänmurto-ominaisuuksista saadaan osviittaa, miten se toimii ja käyttäytyy jäisissä olosuhteissa. Talven aikana on tarkoitus myös ajaa jääkokeita, kun jäät paksuuntuvat Saimaalla. Keväällä Saimaan liikennekauden avauksen yhteydessä nähdään myös aluksen toimintakyky paksummissa jäissä, ja tehdään tarvittaessa lisää jääkokeita paksummissa jäissä.


Alusyhdistelmä pähkinänkuoressa:

  • T/B Calypso Irtokeula Saimaa

  • Teho 2,3Mw 1,8Mw

  • Pituus 25,8 25,3 (Yhdistelmänä 40,8m)

  • Leveys 8,94m 12,6m

  • Syväys 4,2m 3,6m

  • Potkurit 2kpl ASD 2kpl kiinteä

  • Pääkoneet Caterpillar Caterpillar

  • Automaatio Valmet

  • Sähköjärjestelmä/moottorit Danfoss

Teksti ja kuvat: Jukka Väisänen, Väylävirasto

Comentários


bottom of page